Traduceri legalizate

Traduceri legalizate

Documentele traduse de către traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, pot fi legalizate.
Traducerea legalizata se obţine prin legalizarea unei traduceri autorizate la un notar public. Conform legislaţiei in vigoare, se pot efectua traduceri legalizate doar pentru documente prezentate în original.

Vă prezentăm mai jos o listă cu documente ale căror traduceri pot fi legalizate:
– contracte de orice tip
– acte constitutive ale societăţii şi certificate de la registrul comerţului
– facturi
– acte de maşini
– diplome
– documente de transport
– dovezi de constatare emise de organele de poliţie
– acte notariale: declaraţii, procuri, acte notariale, specimene de semnătură
– certificate de stare civilă: de deces, naştere, căsătorie, adeverinţe de celibat, etc.
– adeverinţe
Taxele de legalizare nu sunt incluse în tarifele traducerilor.