Intrebari frecvente

Intrebari frecvente

Care sunt documentele care pot fi apostilate?

Se pot apostila doar documentele ce vor fi folosite in statele membre ale Conventiei de la Haga. Documentele ce vor fi folosite in tarile nemembre Haga vor urma procedura normala de supralegalizare, respectiv prin vizare de catre Ministerul de Externe, Ministerul Justitiei, precum si consulatul tarii respective din Bucuresti.

Se pot apostila urmatoarele tipuri de documente:

 • Certificate de nastere, in original, emise dupa 1996;
 • Certificate de casatorie, in original, emise dupa 1996;
 • Certificate de deces, in original, emise dupa 1996;
  Nota: Actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, international. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi.
 • Certificate de cazier judiciar, in original, eliberate cu cel mult 3 luni in urma
 • Adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei, in original, eliberate de Ministerul de Interne, Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, din Bucuresti str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
 • Acte de studii, in original. Actele pentru studii liceale si postliceale se vizeaza de catre Inspectoratele scolare judetene, iar actele de studii universitare trebuie vizate in prealabil la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, Bucuresti
 • Adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la Ministerul Sanatatii, Autoritatea Judeteana de Sanatate Publica
 • Certificate de botez / cununie, in original, vizate in prealabil la Ministerul Culturii si Cultelor
 • Adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
 • Adeverinte de calificare in diferite meserii, in original, vizate in prealabil de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Directia Generala Forta de Munca
 • Certificate de origine a marfurilor, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti
 • Facturi comerciale, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti.